Kontaktformular   Sitemap   Printvenlig  

Min opgave

Enhver organisation og ethvert system har sin egen kultur, der udspringer af vaner, rutiner og måden, vi omgås hinanden på. Værdier, holdninger, livsopfattelser blandt organisationens medlemmer er altafgørende for de eksisterende samarbejdsrelationer og vil påvirke kulturen.
Der er altid en risiko for, at vi bliver mere optaget af systemets indre liv end af den opgave, organisationen er sat til at løse.
Ofte kan det være en hjælp med et kultureftersyn, hvor der sættes fokus på opgaven, som organisationen skal løse og om, hvordan systemets medlemmer "spiller sammen" for at løse denne opgave. Her er vi ved samarbejdets kerne.
Evaluering er i bund og grund et eftersyn af kulturen. De værdier og mål organisationen har, skal sættes i sammenhæng med hvordan opgaven løses for at give et troværdigt billede til omverden, organisationens medlemmer og brugerne af systemet.