Kontaktformular   Sitemap   Printvenlig  

Reference 4

Centerleder Lars Hansen, Århus Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning, Afd. for Børn og Unge:
… "Som konsulent beskæftigede Ejvind Mortensen sig med de fleste sider af Ungdomscentrets pædagogiske arbejde:
  1. Supervision af personale på deltidsinstitutionerne,
  2. Uddannelse af personalet gennem kursusarrangementer, dels introduktionskurser for nye medarbejdere, dels tilbudskurser for "gamle" medarbejdere og endelig "arbejdspladskurser" for enkelte delinstitutioner, hvor såvel pædagoger som klienter har deltaget i undervisningen/træningen,
  3. Konsulent i forhold til Ungdomscentrets organisation og struktur, bl.a. gennem undersøgelse af systemets "energi" og ved deltagelse i strukturudvalg, samarbejdsudvalgsmøder m.v.
Ejvind mortensen har gennem sin store indsigt i forskellige pædagogiske arbejdsformer, sin fornemmelse for medarbejdernes behov mht. supervision/uddannelse/træning og sin målrettede indsats formået at løse disse opgaver til alles tilfredshed."