Kontaktformular   Sitemap   Printvenlig  

Reference 5

Souchef Hans Jørgen Niewald, Forsorgshjemmet Skovvang:

… "Forsorgshjemmet Skovvang har igennem godt 2 år samarbejdet med EM-Consult v/Ejvind Mortensen om flere evalueringsopgaver.

Med evalueringskonceptet fra Ejvind Mortensen er der leveret evalueringer, som fuldt ud tilfredsstiller bevillingsmyndighederne og det politiske niveau. Samtidig har organisationen fået en vurdering af den indsats, vi har udøvet i forhold til de vedtagne værdier og målsætninger. Evalueringerne har ligeledes rummet anvisninger om mulige udviklingsområder for organisationen.

Ejvind Mortensen har arbejdet med alle niveauer i organisationen, og han har en helt fantastisk evne til at skabe kontakt. Alle involverede er blevet hørt, og dermed har de bidraget til resultaterne i evalueringsrapporterne.

Det kan anbefales, at andre får Ejvind Mortensen til at foretage et lignende eftersyn/evaluering af organisationen.

Vi står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger."